μουσικοθεραπεία ειδική αγωγή αναπτυξιακές διαταραχές

 

΄Στο παίξιμο και μόνο σ' αυτό το παιδί ή ο ενήλικας γίνεται ικανός να είναι δημιουργικός και να χρησιμοποιεί όλη του την προσωπικότητα, και μόνο όταν το άτομο είναι δημιουργικό ανακαλύπτει τον εαυτό του.΄

 

D. Winnicott

μουσικοθεραπεία
Anti-stress Moυσικοθεραπεία
μουσική ψυχοθεραπεία

Η Μουσική ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργικότητας...

 
Περισσοτερα