• Πως διεξάγονται οι συνεδρίες

    

   μουσικοθεραπεία ειδική αγωγή αναπτυξιακές διαταραχές
  • ΄Στο παίξιμο και μόνο σ' αυτό το παιδί ή ο ενήλικας γίνεται ικανός να είναι δημιουργικός και να χρησιμοποιεί όλη του την προσωπικότητα...'

  Περισσοτερα

   
  • Συναισθηματικός Συντονισμός
   • Το στάδιο του προγλωσσικού τρόπου επικοινωνίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί το βρέφος μέσα από αυτό μαθαίνει να μιλάει και να επικοινωνεί τα συναισθήματά του. Όταν για κάποιο λόγο αυτό το στάδιο δεν έχει ολοκληρωθεί...

   • Περισσοτερα
μουσικοθεραπεία αυτισμός

Μουσικοθεραπεία και Αυτισμός

Όταν οι ήχοι αντικαθιστούν τις λέξεις...

Τα παιδιά με αυτισμό, ως γνωστό, παρουσιάζουν δυσκολία  στην επικοινωνία, στο λόγο, στις κοινωνικές  σχέσεις και στη συναισθηματική αμοιβαιότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά στερεότυπη ή χαοτική συμπεριφορά , έλλειψη συμβολικού ή δημιουργικού  παιχνιδιού και να εκδηλώνουν δυσκολία ή έλλειψη ενδιαφέροντος όσο αναφορά στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.


Η μουσικοθεραπεία ως θεραπεία, μπορεί να βοηθήσει το παιδί με αυτισμό να βελτιώσει όλα τα παραπάνω , γιατί χρησιμοποιεί τη μουσική και τα στοιχεία της με σκοπό να καλλιεργήσει και όχι να επιβάλλει το έναυσμα για επικοινωνία. Βοηθάει  το παιδί να εκφραστεί μέσα από έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.

 

Βασίζεται στο αξίωμα , ότι η ικανότητα του να ανταποκρινόμαστε στη μουσική είναι μία έμφυτη ανθρώπινη ποιότητα, η οποία δεν αλλοιώνεται μέσα από την αρρώστια ή την αναπηρία. ‘Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με μία έμφυτη μουσικότητα η οποία είναι ζωτικής σημασίας από τη στιγμή που γεννιόμαστε, όταν χρησιμοποιούμε τους ήχους και τις κινήσεις μας σαν το πρώτο μέσο επικοινωνίας. Η έμφυτη αυτή μουσικότητα ονομάζεται ως επικοινωνιακή μουσικότητα και δεν έχει καμία σχέση με το μουσικό ταλέντο ή τις μουσικές γνώσεις.

Έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά με αυτισμό εκδηλώνουν συχνά ενδιαφέρον  για τη μουσική και ανταποκρίνονται θετικά στους διάφορους ήχους και στο τραγούδι. Γι’  αυτό το λόγο,  η  μουσική  θεωρείται  ένα εξαιρετικά θεραπευτικό εργαλείο για τα αυτιστικά παιδιά.

 

 

Επιπλέον η μουσικοθεραπεία μπορεί:

 

 • Να βοηθήσει το αυτιστικό παιδί να χαλαρώσει και να μειώσει την έντασή του.

 

 • Να βοηθήσει το παιδί, που αποστρέφεται συγκεκριμένους ήχους, να αντιμετωπίσει τις ηχητικές του ευαισθησίες ή τις ιδιαιτερότητές του στην επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών.

 

  • Η μουσική προσφέρει συγκεκριμένη, πολυαισθητηριακή διέγερση (ακουστική, οπτική και απτή). Η ρυθμική πλευρά της μουσικής οργανώνει σε μεγάλο βαθμό τα αισθητηριακά συστήματα των ατόμων με αυτισμό.

   

  • Σαν αποτέλεσμα, η επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων καθώς και η καλλιέργεια άλλων αισθησιοκινητικών, αντιληπτικών/κινητικών, αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τη μουσικοθεραπεία.


 • Η μουσικοθεραπεία ενισχύει την
 •  

  Ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

 

 • Ο διαπροσωπικός συντονισμός και η αμοιβαιότητα κατά τη διάρκεια του κοινού παιχνιδιού μέσα από τη μουσική, η επικοινωνιακή διαδοχικότητα (turn-taking)  η ακρόαση και η απόκριση, ενισχύονται στο πλαίσιο της μουσικοθεραπείας, παρακινώντας το παιδί να συμμετέχει με καταλληλότερους και πιο κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους.

 

 • Ανάπτυξη του λόγου, ενθαρρύνοντας το παιδί να χρησιμοποιεί τη φωνή του για να εκφραστεί

 

 • Επειδή η επεξεργασία της μουσικής γίνεται και στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, η μουσική μπορεί να διεγείρει τη γνωστική λειτουργία και να χρησιμέψει στην αποκατάσταση κάποιων γλωσσικών και λεκτικών δεξιοτήτων.

 

 • Ανάπτυξη της προσοχής και την ικανότητα συγκέντρωσης και οργάνωσης

 

 • Η μουσική κεντρίζει το ενδιαφέρον και συμβάλλει στη διατήρηση της προσοχής. Δημιουργεί υψηλό κίνητρο συμμετοχής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα φυσικός ‘ενισχυτής’ επιθυμητών αντιδράσεων.

 

 • Ανάπτυξη του συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων

 

 • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της πρωτοβουλίας

 

 • Δημιουργική έκφραση

 •  

 • Συναισθηματική στήριξη

 •  

 • Βελτίωση της ποιότητας της ζωής του παιδιού

 • μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζει κατά τη διάρκεια της θεραπείας μαθαίνοντας να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται.