Συναισθηματικός Συντονισμός
 • Το στάδιο του προγλωσσικού τρόπου επικοινωνίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί το βρέφος μέσα από αυτό μαθαίνει να μιλάει και να επικοινωνεί τα συναισθήματά του. Όταν για κάποιο λόγο αυτό το στάδιο δεν έχει ολοκληρωθεί...

Περισσοτερα

 

 
 
Μουσικοθεραπεία και Αυτισμός

 

μουσικοθεραπεία και αυτισμός

 

Όταν οι ήχοι αντικαθιστούν τις λέξεις ...

 

Περισσοτερα

Μουσικοθεραπεία και Ειδική Aγωγή

Η ικανότητα του να ανταποκρινόμαστε στη μουσική είναι μία έμφυτη ανθρώπινη ποιότητα, η οποία δεν αλλοιώνεται μέσα από την αρρώστια ή την αναπηρία.

Στο κόσμο ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες, γεμάτο από περιορισμούς και απομόνωση η μουσικοθεραπεία επικεντρώνεται στα πράγματα τα οποία το άτομο μπορεί να κάνει, αναπτερώνοντας την αυτοεκτίμηση και το ψυχισμό του. Προσφέρει αποδοχή, επιλογές και εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.


 • Πιο συγκεκριμένα η μουσικοθεραπεία στοχεύει στην:

 

 • Ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καλλιεργώντας το έναυσμα για επικοινωνία
 • Ανάπτυξη του λόγου, ενθαρρύνοντας το άτομο να χρησιμοποιεί τη φωνή του ως μέσο έκφρασης
 • Ανάπτυξη της προσοχής και της ικανότητας συγκέντρωσης και οργάνωσης
 • Ανάπτυξη του συντονισμού και των κινητικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας
 • Δημιουργική έκφραση
 • Συναισθηματική στήριξη
 • Βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζει κατά τη διάρκεια της θεραπείας μαθαίνοντας να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται.
Η Μουσικοθεραπεία στην ειδική αγωγή απευθύνεται σε άτομα με:

 

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, Asperger’s syndrome)
 • Νευρολογικές παθήσεις
 • Kαθυστέρηση λόγου
 • Kινητικές δυσκολίες

 • Yπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής
Πως διεξάγονται οι συνεδρίες

 

Music therapy sessions

 

Στο παίξιμο και μόνο σ' αυτό το παιδί ή ο ενήλικας γίνεται ικανός να είναι δημιουργικός και να χρησιμοποιεί όλη του την προσωπικότητα, και μόνο όταν το άτομο...

 

Περισσοτερα