Μουσικοθεραπεία και Αυτισμός

 

μουσικοθεραπεία και αυτισμός

 

Όταν οι ήχοι αντικαθιστούν τις λέξεις...

 

 

 

Anti-Stress Μουσικοθεραπεία

Oμαδικές συναντήσεις μουσικοθεραπείας που στοχεύουν στη χαλάρωση και στη καταπολέμηση του άγχους....

 

 

μουσικοθεραπεία αναπτυξιακές διαταραχές νευρολογικές παθήσεις

Μουσικοθεραπεία:

Επιστήμη, τέχνη και διαπροσωπική σχέση

Η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας, κατά τη διάρκεια της οποίας η μουσική χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας.


Κατά τη διάρκεια της μουσικοθεραπείας, ο θεραπευτής με το συμμετέχων αυτοσχεδιάζουν μαζί μουσική. Ο συμμετέχων δε χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις . Η μουσική έκφραση του ατόμου αποκαλύπτει στοιχεία για τη προσωπικότητα και τις συναισθηματικές- επικοινωνιακές του ανάγκες. Ο θεραπευτής μέσα από μία εξατομικευμένη μουσική παρέμβαση συνοδεύει και υποστηρίζει τη μουσική και ταυτόχρονα συναισθηματική έκφραση του ατόμου, βοηθώντας το να αποκτήσει επικοινωνιακή και συναισθηματική ισορροπία. Παράλληλα , όταν αυτό είναι αναγκαίο, η μουσικοθεραπεία ενισχύει το λόγο , τη προσοχή και το συντονισμό.

 


 

 
 
Προσωπικές εμπειρίες

 

 

 

Αξίζει να γνωρίζετε!

 

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα αναγνωρισμένο παραϊατρικό επάγγελμα.

 

Η μουσικοθεραπεία ξεκίνησε στη Μ. Βρετανία και στην Αμερική 60 χρόνια πριν. Έκτοτε ασκείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στο Καναδά και στην Αυστραλία.

 

Oι μουσικοθεραπευτές εργάζονται σε νοσοκομεία παίδων και ενηλίκων, σε σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναπτυξιακές διαταραχές, σε κέντρα ημέρας για εφήβους και ενήλικες με συναισθηματικές δυσκολίες και ψυχικές ασθένειες, σε ψυχιατρεία, σε κέντρα απεξάρτησης και ιδιωτικά.

 

 

Για  να δουλέψει κανείς σα μουσικοθεραπευτής  θα πρέπει αρχικά να ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη μουσική και μετέπειτα να παρακολουθήσει στο εξωτερικό μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο αντικείμενο της μουσικοθεραπείας.

 

 

Ιστοσελίδες σχετικές με τη μουσικοθεραπεία:

 

 

FAQ/Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται ο συμμετέχων στη μουσικοθεραπεία να έχει μουσικές γνώσεις?
Oχι, ο συμμετέχων δε χρειάζεται να έχει μουσικές γνώσεις. Ο μουσικοθεραπευτής δεν διδάσκει μουσική, ούτε παροτρύνει το άτομο να παίξει με συγκεκριμένο τρόπο. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται στη μουσικοθεραπεία είναι κυρίως κρουστά, όπως τύμπανα, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα κτλ . Η διαδικασία παραγωγής ήχων μέσα από αυτά τα όργανα είναι πολύ απλή, ώστε ο καθένας να μπορεί να παράγει ρυθμούς και μελωδίες
 
Τι γίνεται όταν το άτομο δεν είναι ικανό να παίξει εξαιτίας της φυσικής ή της επικοινωνιακής του κατάστασης?

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, τα άτομα που συμμετέχουν στη μουσικοθεραπεία μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα μουσικά όργανα ή τη φωνή τους. Εντούτοις μπορεί είναι ικανά να εκφράσουν τον ψυχισμό τους μέσα από τη γλώσσα και τις κινήσεις τους σώματός τους καθώς και μέσα από τις εκφράσεις του προσώπου τους.

 

Ο θεραπευτής στη μουσικοθεραπεία επικεντρώνεται στα πράγματα τα οποία το άτομο μπορεί να κάνει, προσπαθώντας να αξιοποιήσει και τη πιο μικρή σωματική κίνηση, τη πιο μικρή λεπτομέρεια, το πιο μικρό ήχο , ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μία επικοινωνιακή σχέση μαζί του.

 
Πόσες συνεδρίες μουσικοθεραπείας χρειάζονται την εβδομάδα?

Στις περισσότερες περιπτώσεις μία συνεδρία μουσικοθεραπείας την εβδομάδα είναι αρκετή. Υπάρχουν όμως και περιστατικά που απαιτούν μια πιο εντατική προσέγγιση . Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυται τα άτομα να συμμετέχουν σε δύο συνεδρίες μουσικοθεραπείας κάθε εβδομάδα.