" />
μουσικοκινητική αγωγή

Παίζοντας Μαζί!

Δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής και μουσικοθεραπείας

 

Τα προγράμματα αυτά συνδιάζουν τη μουσικοκινητική αγωγή με τη μουσικοθεραπεία, τις δομημένες μουσικοκινητικές δραστηριότητες με τον ελεύθερο και δημιουργικό αυτοσχεδιασμό.

 • μουσικοκινητική αγωγή


  Οι εμπειρίες που αποκομίζουν τα παιδιά μέσα από τέτοιου είδους ομαδικές δραστηριότητες είναι ανεκτίμητες!
 • Πιστεύουμε πως η ενασχόληση με τη μουσική :

  • Είναι απαραίτητη για την υγιή και σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του παιδιού
  • Ενισχύει τη δημιουργικότητα , τη φαντασία και τον αυθορμητισμό
  • Ενισχύει τη μνήμη, τη προσοχή και το συντονισμό
  • Βοηθά στην ανάπτυξη του λόγου
  • Διεγείρει τον εγκέφαλο
  • Ενισχύει την αυτοπεποίθηση

Παίζοντας Μαζί 1

 

Ομαδικά και ατομικά προγράμματα μουσικής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών όλων των ηλικιών. Στα προγράμματα αυτά ενισχύεται η γνωριμία με τη μουσική μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια και ποικίλες δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής, που αφυπνίζουν και καλλιεργούν τη παιδική δημιουργικότητα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ,τα παιδιά εκτίθενται σε ποικίλα ακούσματα και ανακαλύπτουν τις μουσικές τους ικανότητες μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τη προσωπικότητά τους , την αυτοπεποίθησή τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

 

 

Παίζοντας Μαζί 2

 

Ατομικά και ομαδικά προγράμματα μουσικοκινητικής αγωγής και μουσικοθεραπείας για μεγαλύτερα παιδιά. Τα παιδιά αποκτούν γνώσεις πάνω στη μουσική θεωρία και αρμονία. Αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν τη δική τους μουσική, ανακαλύπτοντας τις δυνατότητες των διαφορετικών μουσικών οργάνων. Οι εμπειρίες που αποκομίζουν τα παιδιά μέσα από ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες είναι ανεκτίμητες!

 

 • Επιπλέον:

 • Μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες της μουσικοκινητικής αγωγής και της μουσικοθεραπείας, το παιδί κοινωνικοποιείται και μαθαίνει να συνεργάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

 • Το παιδί μαθαίνει να εκτιμά τη μουσική, αποκτώντας σφαιρικές γνώσεις γύρω από αυτήν, όταν έρχεται σε επαφή με ποικίλα μουσικά ερεθίσματα, ακούσματα και μουσικά όργανα